Lịch khai giảng
2020
03
Tháng 11
Giảng viên: Lê Trường Giang
 Thứ Thứ 3,5,7
 18:00 - 20:00
 Cơ sở 5
2020
27
Tháng 10
Giảng viên: Phạm Văn Hải
 Thứ Thứ 3,5,7
 18:00-20:00
 Cơ sở 5
2020
23
Tháng 10
Giảng viên: Phạm Văn Hải
 Thứ Thứ 2,4,6
 18:00 - 20:00
 Cơ sở 5
2020
23
Tháng 10
Giảng viên: Vũ Văn Tường
 Thứ Thứ 2,4,6
 18:00 - 20:00
 Cơ sở 5
XEM THÊM CÁC KHÓA HỌC
DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT
CƠ SỞ VẬT CHẤT

Copyright © 2019 ietech.vn, All Rights Reserved