Profile

- Full Name: Nguyễn Quang Điệp

- Mã giảng viên: 002

- Chuyên ngành: Giảng dạy các lớp Android, Software design tại Ietech Vietnam.

- Kinh nghiệm:

Thông tin

DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT
CƠ SỞ VẬT CHẤT

Copyright © 2019 ietech.vn, All Rights Reserved