QUY ĐỊNH TRUNG TÂM

21/12/2020

QUY ĐỊNH TRUNG TÂM

Qui định lớp học: 

 • Học viên nghỉ học, hoặc đi sớm cần gửi email, nhắn tin, gọi điện xin phép giảng viên.

 • Nghỉ quá 3 buổi hoặc không làm bài tập quá 3 buổi trung tâm sẽ không đảm bảo chất lượng đầu ra cho học viên. 

 • Trường hợp thành viên có công việc xuất hiện bận rộn sẽ phải thông báo cho trung tâm.

Hoàn tất học phí

 • Không hoàn lại học phí trong trường hợp: Sinh viên vô kỷ luật, đi sớm hoặc thường xuyên nghỉ.

 • IeTech không chấp nhận chuyển đổi khóa học lại định dạng cho người khác. 

Lưu trữ

 • Học viên có cá nhân, công việc gia đình xin nghỉ học thì có thể bảo quản trong vòng từ 3 tháng (đối với lớp ngắn hạn) Khi quay lại học viên phải thông báo trước cho Admin Trung tâm để sắp xếp lớp học. 

Cấp chỉ chứng chỉ

 • Sau khi kết thúc khóa học Trung tâm sẽ có chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Từ khóa:

 • Số buổi học và từng khóa học đã được khai báo trên hệ thống Ietech.

Bản quyền giảng dạy tài liệu

 • Toàn bộ nội dung đào tạo bao gồm slide bài giảng, nguồn minh họa, video, ... thuộc quyền sở hữu của IeTech và giảng viên trực tiếp làm việc với đồng sở hữu.

 • Học viên không được chia sẻ, phát tán nội dung dưới bất kỳ hình thức nào mà không có đồng ý của IeTech. 

 • Với khai báo mã nguồn mở, việc sử dụng sẽ tuân theo giấy phép trong từng dự án.

 • Tại một thời điểm, một tài khoản chỉ được phép truy cập từ một địa chỉ IP. Phạm vi này sẽ được nhắc nhở và có thể hướng dẫn ban nick trong thời gian 1 tuần đến 1 tháng.

 • Video, slide Bài giảng, bài kiểm tra được IeTech cung cấp trực tiếp trên web site, không thể tải xuống. IeTech đảm bảo chất lượng đường truyền để học viên thoải mái khi xem với Internet để tìm kiếm thông tin. Tất cả hành vi cố gắng tải về, công cụ hệ thống nếu được phát hiện sẽ được xử lý theo các cấp độ sau:

 • Cảnh cáo.
 • Xóa tài khoản học viên, không học lại.
 • Trước pháp luật vì các quyền hành trong phạm vi quyền và công ty mạng.

Bảo vệ tư vấn

 • IeTech chỉ sử dụng email của học viên để thông báo về quá trình học mà học viên đăng ký. Chúng tôi có thể gửi thông tin giới thiệu về khóa học liên quan tới khóa học mà học viên đăng ký.

 • IeTech an ninh tất cả trực tuyến giao dịch thông tin sử dụng giao thức SSL.

 • IeTech không chia sẻ email, điểm của học viên cho bên thứ ba nếu không có ý kiến ​​của học viên.

 • Trường hợp thành viên do công ty cử đi học, IeTech phải cung cấp kết quả học tập cho công ty quản lý.

XEM THÊM CÁC KHÓA HỌC
DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT
CƠ SỞ VẬT CHẤT

Copyright © 2019 ietech.vn, All Rights Reserved