HƯỚNG DẪN 

 

Học viên không cần đăng ký tài khoản vẫn có thể mua các khóa học tại Ietetch.

Học viên thanh toán học phí bằng cách chuyển tài khoản qua ngân hàng:

      Tên tài khoản: Lê Thúy Hằng 

      Số tài khoản: 0611001963155

      Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ba Đình 

  Khi chuyển tài khoản Học viên ghi nội dung như sau:  "Tên - Số di động - Môn học"

  Ví dụ: Nguyễn Văn X - 0902209011- Java cơ bản

 Sau khi nhận được học phí của học viên, bộ phận quản trị sẽ gọi điện cho Học viên để xác nhận thông tin và thông báo lịch học.

 

DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT
CƠ SỞ VẬT CHẤT

Copyright © 2019 ietech.vn, All Rights Reserved