08.77.55.77.33

Dự án Khu Liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Tên dự án: Cung cấp Ống gió thường, Phụ kiện ống gió….
– Địa điểm: Dự án Khu Liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Đơn vị thực hiện: Công Ty TNHH Công Nghệ Và Xây Dựng Hanotec