08.77.55.77.33

Dự án nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh Cell (tấm pin) năng lượng mặt trời tại KCN Cẩm Khê

– Tên dự án: Cung cấp Ống gió thường, Ống gió EI60, Phụ kiện ống gió….nhà xưởng Dự án nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh Cell (tấm pin) năng lượng mặt trời – Vsun
– Địa điểm: Khu công nghiệp (KCN) Cẩm Khê
– Đơn vị thực hiện: Công Ty TNHH Công Nghệ Và Xây Dựng Hanotec